Impresum

Za predloženú ponuku podľa §5 TMG zodpovedá

 

ISUZU Sales Deutschland GmbH

 

Schieferstein 11a
D-65439 Flörsheim
Konateľ spoločnosti: Yoichi Takasago, Claudius Meynert, Louis Jedeloo
 
Telefón: +49 (0) 6145 5491 100
Fax: +49 (0) 6145 5491 122
E-mail: info@isuzu-sales.de

 

Registračný súd: Wiesbaden
Registračné číslo: 22928
Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty podľa § 27 UStG: DE 814736823
 
 

ISUZU Sales Deutschland GmbH

Organizačná zložka Slovensko
Znievska 10
851 06 Bratislava
 
Telefón: +49 (0) 6145 5491 100
Fax: +49 (0) 6145 5491 122
E-mail: info@isuzu-sales.de

 

E-mail osoby poverenej ochranou osobných údajov: datenschutz@isuzu-sales.de  

 

KONCEPCIA A DIZAJN:

Krankikom GmbH, Duisburg
https://www.krankikom.de
 
 

Technické prevedenie:

Krankikom GmbH, Duisburg
https://www.krankikom.de  

 

ZÁKONNÉ UPOZORNENIA

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Celý obsah (hlavne obrázky, kresby, video a audio sekvencie) podlieha ochrane autorských práv. Používanie textov, obrázkov a kresieb je povolené iba s výslovným súhlasom držiteľa autorských práv. Obsah tejto online prezentácie smie byť použitý iba na nekomerčné informačné účely. Každá kópia obsahu tejto stránky alebo jej časti musí obsahovať vyhlásenie o autorských právach a ochrannú známku prevádzkovateľa. Obsah tejto stránky alebo jej časti sa nesmie meniť bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tento súhlas odvolať a akékoľvek použitie musí byť okamžite zastavené, akonáhle prevádzkovateľ zverejní písomné oznámenie.  

 

KLAMLIVÉ E-MAILY - VAROVANIE PRE PODVODOM / FIŠINGOM

V poslednej dobe pribúda správ o klamlivých e-mailoch, často nazývaných „fišing“, ktoré nelegálne používajú určité mená, resp údajných odosielateľov na predstieranie pravosti. Môžu to byť napríklad pracovné ponuky alebo oznámenia o zisku. Kriminálne organizácie alebo jednotlivci sa pomocou týchto e-mailov pokúšajú získať dôverné údaje o zákazníkoch (čísla kreditných kariet, heslá atď.). Takéto e-maily predstavujú novú formu počítačovej kriminality. Buď je zavádzajúci e-mail zaslaný priamo cieľovej osobe, alebo sú obete presmerované na webovú stránku, na ktorej sa majú zadávať osobné informácie. Nevieme, či také falošné e-maily boli alebo budú odoslané v našom mene. Radi by sme však objasnili, že také e-maily s nami nemusia mať nijaké spojenie a že sme si takúto komunikáciu nikdy neobjednali. Odporúčame vám, aby ste s e-mailmi obsahujúcimi nesprávne informácie alebo s osobnými údajmi zaobchádzali opatrne. Ak máte pochybnosti, mali by ste takéto e-maily vymazať bez toho, aby ste ich najskôr otvorili. 

 

UPOZORNENIE NA RUČENIE

Spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH, ako prevádzkovateľ online prezentácie, nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsiahnutých informácií alebo dostupnosť služieb a tiež nie je zodpovedná za následné škody, ktoré vychádzajú z použitia ponuky. Ak vylúčenie zodpovednosti nie je možné, zodpovedajú prevádzkovatelia iba za hrubú nedbanlivosť a úmyselné zneužitie. Za webové stránky tretích strán, na ktoré sa táto ponuka odvoláva prostredníctvom takzvaných odkazov, zodpovedajú príslušní poskytovatelia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah takých stránok tretích strán. Okrem toho je možné na našu webovú stránku odkazovať z iných stránok prostredníctvom takzvaných odkazov bez nášho vedomia. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za zobrazenia, obsah alebo akékoľvek spojenie s touto webovou stránkou na webových stránkach tretích strán. Prevádzkovateľ je zodpovedný za obsah tretích strán iba v prípade, ak o ňom existuje pozitívna znalosť (t. j. aj nezákonný alebo kriminálny obsah) a je technicky možné a rozumné zabrániť jeho použitiu. Podľa zákona o telekomunikačných službách (TMG) však prevádzkovateľ nie je povinný neustále kontrolovať externý obsah.

 

CENY  

Informácie o cenách uvedené na tejto webovej stránke alebo prístupné cez webovú stránku majú iba informačný charakter. Všetky ceny sú odporúčané nezáväzné ceny spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH plus náklady na sprostredkovanie. 

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky texty, obrázky, videá a ďalšie diela uverejnené na webových stránkach sú – pokiaľ nie je uvedené inak - majetkom spoločnosti ISUZU Sales Germany. Akékoľvek rozmnožovanie, úprava, uloženie, prenos, reprodukcia alebo preposielanie obsahu je bez písomného súhlasu spoločnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH výslovne zakázané.  

 

ODKAZY

Táto webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán („externé odkazy“). Za tieto webové stránky zodpovedajú príslušní prevádzkovatelia. Pri prvom prepojení externých odkazov spoločnosť ISUZU Sales Deutschland GmbH skontrolovala obsah tretích strán, či nedošlo k porušeniu právnych predpisov. V tom čase nebolo zjavné žiadne porušenie právnych predpisov. Poskytovateľ nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn a obsah odkazovaných stránok. Nastavenie externých odkazov neznamená, že poskytovateľ prijme obsah za odkazom alebo odkaz ako svoj vlastný. Neustála kontrola týchto externých odkazov nie je pre poskytovateľa vykonateľná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. S vedomím porušenia právnych predpisov budú tieto externé odkazy okamžite odstránené.